Nieuwsbrief Droge Voeten
nummer 20 - 8 augustus 2009

Je krijgt deze nieuwsbrief van Actiegroep Droge Voeten omdat je ons je email-adres bezorgde.
Wil je Nieuwsbrief Droge Voeten niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje met de boodschap unsubscribe nieuwsbrief@drogevoeten.be naar het adres majordomo@drogevoeten.be. Vul niets in bij "onderwerp".

Beste lezer van Nieuwsbrief Droge Voeten,

Het zijn drukke tijden voor wie begaan is met de toekomstige overstromingsgebieden langs Durme en Schelde.
Tot 13 augustus loopt immers het openbaar onderzoek voor twee "Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen", een voor de Durmevallei waar De Bunt toe behoort, en een voor de regio "Schelde-Dender", waar Grote Wal, Kleine Wal, Zwijn en Groot Schoor toe behoren.
Overal zijn mensen druk bezig met het formuleren van bezwaarschriften. Ook de gemeentebesturen die projectgebieden op hun grondgebied hebben, beraden zich over de stappen die ze nu of later zullen ondernemen.

Ook Actiegroep Droge Voeten kroop in de pen om een bezwaarschrift te maken.
1. Actiegroep Droge Voeten formuleert 13 bezwaren bij het GRUP voor de Durmevallei.
Op 7 augustus stelde Actiegroep Droge Voeten op een volksvergadering aan een 100-tal aanwezigen haar bezwaarschrift voor;
een lijvig document met 13 onderscheiden bezwaren, telkens vergezeld van een motivatie en een aantal eisen.
Zowat alle aanwezigen hebben het bezwaarschrift ter plekke mee ondertekend.

We zullen het bezwaarschrift begin volgende week indienen. Nadien heeft de VLACORO (Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening) vier maand de tijd om op alle bezwaren te antwoorden en de minister van Ruimtelijke Ordening te adviseren.
Vooraleer het GRUP definitief vast te stellen, vraagt de Vlaamse Regering dan nog eens advies aan de Raad van State.

Je vindt het hele bezwaarschrift op www.drogevoeten.be in de map 'nota's Droge Voeten' bij Documenten.

Ook de documenten van de Vlaamse Regering ivm de voorlopig vastgestelde GRUP's vind je nog steeds op onze website, in de map 'MER-RUP' bij documentenVoor de volledigheid vind je er de beide GRUP's dus zowel voor Durmevallei als voor Schelde-Dender. Let op: ons bezwaarschrift gaat enkel over de Durmevallei, en vooral over projectgebied De Bunt.


2. Was je er niet bij, en wil je toch ons bezwaarschrift tekenen?
Je kan ons bezwaarschrift ook ten persoonlijken titel ondertekenen en indienen.
Je moet het dan afprinten, op de laatste pagina jouw gegevens invullen en handtekenen.
Zorg dat je het zeker voor 13 augustus afgeeft op het gemeentehuis van Hamme. Je krijgt dan een ontvangstbewijs.


3.Wat als de onteigeningen beginnen?
De aanwezigen op de vergadering van 7 augustus kregen in het tweede deel van de avond een boeiende en heldere uiteenzetting over de procedures bij een onteigening. We hadden daarvoor Stijn Verbist te gast, assistent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en specialist in onteigeningsrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht.
Zo leerden we ondermeer dat er nog helemaal geen onteigeningen begonnen zijn, omdat ook hier de overheid eerst een hele procedure moet doorlopen.

Na deze uiteenzetting kregen we een drietal getuigenissen te horen.
Charles Van Gaeveren sprak uit eigen ervaring over onteigeningen en formuleerde vanuit een groep van eigenaars een alternatief voorstel aan de regering voor de overstromingsgebieden in Moerzeke. Een onteigende boer uit Kruibeke (de inrichting van de polder van Kruibeke hoort eigenlijk nog bij het eerste Sigmaplan, maar wordt nu afgewerkt) vertelde over de landbouw met beheerscontracten. Waar boeren daar aanvankelijk positief tegenover stonden, zijn ze nu totaal ontmoedigd omdat er geen enkel bedrijfseconomisch nut uit de polder te halen is. De dijkgraaf van Uitbergen gaf tenslotte een indringend getuigenis over de achterkamertjespolitiek waar beslissingen vallen, en over het totaal gebrek aan respect voor boeren en landbouwbedrijven.

4. Heeft De Bunt een vriendin in de Vlaamse Regering?
Joke Schauvliege is Vlaams minister geworden.
In de aanloop naar de verkiezingen was ze als Oost-vlaams lijsttrekker een van de kandidaat parlementsleden die een antwoord gaven op onze vraag naar een standpunt over het GRUP en de plannen voor De Bunt.

We waren daar toen blij mee, want haar antwoord was een kort geformuleerde bevestiging van ons eigen standpunt. We hopen oprecht dat ze als minister onderstaande belofte hard maakt:

"Bedankt voor de informatie. Ik ben ook reeds ter plaatse geweest en overleg gehad met het gemeentebestuur van Hamme inzake dit dossier. Samen met collega Jos De Meyer (onze woordvoerder in dit dossier) hebben we dit op de voet gevolgd.

Ik kan u het volgende meedelen:

1.de gebiedsinname moet zo klein mogelijk gehouden worden
2.de alternatieven moeten voldoende bestudeerd worden
3.zo ruim mogelijk deel blijven gebruiken voor landbouw

We zullen dit blijven verdedigen in ieder overleg en in het parlement. Het overlegmodel en betrekken van alle betrokkenen is cruciaal in dit dossier.

Met vriendelijke groeten
Joke Schauvliege"Tot zover onze nieuwsflash.
Uiteraard houden we je via onze website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Hartelijke groeten,

Actiegroep Droge Voeten
actiegroep@drogevoeten.be
www.drogevoeten.be


Perscontact: Bart Malfliet, GSM: 0478/20 73 42, mail:
bart.malfliet@drogevoeten.be