Nieuwsbrief Droge Voeten
nummer 19 - 26 juli 2009

Van harte welkom!

Actiegroep Droge Voeten
actiegroep@drogevoeten.be
www.drogevoeten.be


Perscontact: Bart Malfliet, GSM: 0478/20 73 42, mail:
bart.malfliet@drogevoeten.be
Je krijgt deze nieuwsbrief van Actiegroep Droge Voeten omdat je ons je email-adres bezorgde.
Wil je Nieuwsbrief Droge Voeten niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje met de boodschap unsubscribe nieuwsbrief@drogevoeten.be naar het adres majordomo@drogevoeten.be. Vul niets in bij "onderwerp".
Aan alle Hammenaars en ge´nteresseerden
Aan alle eigenaars en gebruikers van percelen in de overstromingsgebieden
van Hamme, Moerzeke en Kastel

Actiegroep Droge Voeten nodigt uit
Vrijdag 7 augustus om 19.30 uur stipt
Familiazaal, PVD Jeugdlaan, Hamme

Een avond in twee delen:
19.00 u Onthaal. De vergadering begint stipt om 19.30 uur

19.30 u

Tot 13 augustus loopt het Openbaar Onderzoek voor Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (GRUP) voor Sigmaplan Durmevallei, waar De Bunt toe behoort.
(vind alle documenten in de map MER-RUP bij "documenten" op www.drogevoeten.be)

Dit GRUP heeft het over de plangrens, de bestemming en de stedenbouwkundige
voorschriften voor 6 projecten langs de Durme:  De Bunt, Hof Ten Reyen, het Bulbierbroek,
het Weymeerbroek, het Groot Broek en het Klein Broek.

We stellen u het bezwaarschrift voor dat Actiegroep Droge Voeten heeft voorbereid
voor De Bunt.
20.30 u Pauze en kans om het bezwaarschrift te ondertekenen

21.00 u

Wat als de onteigeningen beginnen?

Advocaat Stijn Verbist geeft toelichting over wat eigenaars en gebruikers in de
overstromingsgebieden samen kunnen ondernemen om hun belangen veilig te
stellen.

Stijn Verbist is assistent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en is
specialist in onteigeningsrecht, ruimtelijke ordening en milieurecht.

Hij komt naar Hamme op initiatief van Charles Van Gaeveren, een van de eigenaars in de
overstromingsgebieden in Durmevallei en Moerzeke-Kastel.
Samen met hem geeft Actiegroep Droge Voeten een forum aan alle eigenaars en
gebruikers in de overstromingsgebieden.